Sunday 10 December 2017

PENGUMUMAN

Tarikh Akhir Bagi Membuat Bayaran MOF

Kepada Pengguna Sistem ePerolehan (Pembekal),
Dimaklumkan bahawa tarikh akhir untuk pembekal membuat bayaran bagi permohonan baru pendaftaran syarikat / pembaharuan pendaftaran syarikat / tambah bidang (Biasa/Khas) adalah pada 18 Disember 2017. Pembekal dinasihatkan untuk mengambil tindakan sebelum tarikh akhir tersebut bagi mengelakkan berlakunya sebarang kesulitan.
Sila rujuk Garis Panduan Perancangan Pembekal Bagi Menghadapi Peralihan Sistem ePerolehan Sedia Ada kepada Sistem ePerolehan Baharu.
Permohonan
Proses
Tarikh Akhir
Baru/ Pembaharuan/ Tambah Bidang (Bidang Khas)
Permohonan Status Bumiputera
Membuat Pengisytiharan Permohonan
10 November 2017
Penghantaran Dokumen Sokongan
24 November 2017
Baru/ Pembaharuan/ Tambah Bidang (Bidang Biasa)
Membuat Pengisytiharan Permohonan
1 Disember 2017
Penghantaran Dokumen Sokongan
8 Disember 2017
Kemas Kini Profil
Membuat Pengisytiharan Permohonan
1 Disember 2017
Penghantaran Dokumen Sokongan
8 Disember 2017
Baru/ Pembaharuan/ Tambah Bidang (Biasa/Khas)
Bayaran
18 Disember 2017

Terima kasih

0 komen: