Thursday 30 July 2015

KAD HIJAU / GREEN CARD

KAD HIJAU
PELAN PERLINDUNGAN PERSONEL BINAAN BERKELOMPOK


    Cik Casa nak citer sikit berkenaan Kad Hijau dan manfaatnya.
Buat para kontraktor atau personel binaan yang lum faham kegunaan kad hijau,boleh semak kat bawah iye.Yang mana belum memiliki,boleh contact untuk urusan permohonan.

Pendahuluan
Personal pentadbiran yang memiliki  Kad Hijau yang sah akan diberikanPerlindungan dibawah program Pelan Takaful Personel Binaan berkelompok CIDB.Pelan ini merupakan perlidungan berdasarkan konsep Hibah (Pemberian/Hadiah) dimana pembayaran tertakluk kepada budi bicara dan pertimbangan CIDB. Tujuan nya adalah supaya sumbangan dapat diberi kepada personel binaan atau keluarga (penama) jika berlaku kemalangan atau kematian.

Skop Perlindungan
)    Terhad kepada pemilik Kad Hijau berumur genap 16 tahun hinggan genap            65tahun sahaja.
)   Masa perlindungan adalah 24jam ( termasuk luar waktu bekerja )
     dan meliputi seluruh kawasan dunia  
                                                                                                                                
Syarat-syarat Tuntuntan manfaat perlidungan
i)             Tuntutan dibuat oleh pemilik/penama yang sah menggunakan Borang UPPT-1 dengan lengkap.
ii)           Tuntutan mestilah dibuat sekurang-kurang 60 hari dari tarikh kejadian.
iii)          Semasa kemalangan/kematian berlaku Kad Hijau masih sahlaku
dan umur tidak lebih 65tahun.
iv)          Kejadian berlaku bukan akibat dari pemilik Kad Hijau melanggar mana-mana peruntukan perundangan Negara atau mana-mana Negara.

Penutup
Pemegang Kad Hijau dinasihatkan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan semasa bekerja atau diluar waktu bekerja.
Pihak CIDB berhak menolak mana-mana permohonan yang diragui atau tidak memenuhi syarat-syarat tuntutan.


       
SKOP AMAUN MANFAAT                                             RM

KEMATIAN (Akibat kemalangan )

21,000

KEMATIAN ( Akibat sakit )

3,000

Belanja Pengkebumian

500

Keilatan kekal (Akibat kemalangan)

18,000 ( maksima )

Keilatan kekal seluruh badan
 ( Akibat sakit )

3,000

Manfaat Wad Hospital
( Akibat kemalangan )

25 / hari ( maksimum 30 hari )

0 komen: